Χρήσιμα

Προσεχώς

Social Links

 

Από τον Vitali στον Saint-Saëns 4/4/2020 (Αναβάλλεται)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το AN ART ARTISTRY ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τους χώρους καλλιτεχνικών
και άλλων εκδηλώσεων, βιβλιοθήκες κ.τ.λ. αναβάλει όλες τις δημόσιες δραστηριότητες του,

οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

 

“Από τον Vitali στον Saint-Saëns”, με τους Παντελή Σταματέλο, βιολί και Γιάννη Μιχαηλίδη, πιάνο.
Μια μουσική βραδιά με δεξιοτεχνικά έργα για βιολί και πιάνο των Vitali, Grieg, Dvořák, Saint-Saëns.

Σάββατο, 4 Απριλίου 2020, ώρα 20:00 – Είσοδος €10,00

Στο AN ART ARTISTRY – Μονής Αστερίου Τσαγκάρη 4, Αθήνα (Πλάκα)
Τηλ.: 210 3220082 (ΔΕΥ-ΠΑΡ, 14:00-17:00) / E-mail: info@an-art.com

Μusica Religiosa 29/3/2020 (Αναβάλλεται)
Πιάνο
Appassionato 11/4/2020 (Αναβάλλεται)
Πιάνο, Μουσική δωματίου, Έγχορδα