Χρήσιμα

Προσεχώς

Social Links

Κοντού, Αθανασία

Κοντού, Αθανασία

Αθανασία Κοντού

Νικήτρια του διαγωνισμού σύνθεσης “Το σύγχρονο πιάνο»

για το έργο για σόλο πιάνο “2+3 κομμάτια (2015)»

Γεννήθηκε στην Κοζάνη. Ξεκίνησε τις μουσικές τις σπουδές στο Ωδείο Δ. Δημόπουλου σε ηλικία 8 ετών, στην τάξη πιάνου της Ευθυμίας Τσιούρα. Το 2012 πήρε το πτυχίο Αρμονίας με Άριστα.

Είναι τελειόφοιτη στην τάξη πιάνου του Δημήτρη Δημόπουλου και στην τάξη Αντίστιξης του Γιάννη Γράμψα, ενώ ταυτόχρονα φοιτά στην τάξη Σύνθεσης του Παναγιώτη Δημόπουλου.

Είναι δευτεροετής φοιτήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ.

“2+3 κομμάτια (2015)» για σόλο πιάνο

Το έργο αποτελείται από 5 μικρά κομμάτια για σόλο πιάνο. Ο τρόπος γραφής του 5 (2+3) είναι αναφορά στην ακολουθία Fibonacci, δηλαδή την ακολουθία, της οποίας κάθε επόμενος όρος ισούται με το άθροισμα των δύο προηγούμενων όρων (0,1,1,2,3,5,8,13,21….). Οι αριθμοί Fibonacci εμφανίζονται διαρκώς μέσα στη σύνθεση και επηρεάζουν διάφορες παραμέτρους της (διάρκειες, φθογγικό υλικό, tempo).

Το πρώτο κομμάτι αρχίζει με ένα ρυθμικό μοτίβο στην πιο χαμηλή νότα του πιάνου. Το μοτίβο αυτό (8-5-3-2-1-0 όγδοοα) επαναλαμβάνεται συχνά σε όλο το έργο τόσο αυτούσιο όσο και παραλλαγμένο. Ταυτόχρονα, ξεκινάει ένα choral στη μεσαία περιοχή, η μελωδία του οποίου ακούγεται αμέσως μετά και στην ψηλή περιοχή. Όλη αυτή την ώρα η χαμηλή νότα παρεμβαίνει σε κάποια σημεία, μέχρι που ξεκινάει από αυτήν ένα σύντομο τραγούδι στη χαμηλή περιοχή. Η μελωδία του choral ακούγεται τώρα σα μία χειρονομία που μας οδηγεί για λίγο πίσω στην αρχή.

Στο δεύτερο κομμάτι κυριαρχεί ένα basso ostinato που αποτελείται αρχικά από 1, 2, 3… και τελικά 21 νότες. To ostinato συνοδεύεται από ένα duetto. Οι δύο φωνές χωρίζονται από διαστήματα που καθορίζονται από αριθμούς Fibonacci (0,1, 2, 3, 5, 8, 13 ημιτόνια). Όταν το duetto κορυφώνεται, η απόσταση μεταξύ των φωνών γίνεται μέγιστη και το ostinato δίνει τη θέση του στο αρχικό μοτίβο του πρώτου κομματιού, ενώ, μόλις το ostinato επιστρέφει, το duetto εξαφανίζεται και ακούγεται μόνο ο απόηχός του.

Ακολουθεί ένα σύντομο intermezzo (διάρκειας 55”) όπου ακούγονται μόνο όλες οι συχνότητες του πιάνου, οι οποίες είναι όροι της ακολουθίας Fibonacci. Ο τραγουδιστικός χαρακτήρας της τελευταίας φράσης έρχεται σε αντίθεση με την αμήχανη αρχή του τέταρτου κομματιού. Το αριστερό χέρι επαναλαμβάνει μηχανικά ένα μοτίβο ενώ το δεξί συνοδεύει με αυξανόμενο εκνευρισμό. Ξαφνικά οι ρόλοι αντιστρέφονται, εμφανίζεται μια μελωδία και η μουσική αποκτά μια πιο φυσιολογική ροή. Στην πορεία η συνοδεία μετατρέπεται σε waltz, αλλά σύντομα σταματάει για να αφήσει μόνες τους δύο φωνές να κλείσουν με μια στομφώδη δήλωση.

Το τελευταίο ανοίγει με μια ξερή χειρονομία που ξεκινάει από τα δύο άκρα του πιάνου και καταλήγει στη μεσαία περιοχή. Τρεις φωνές ανακοινώνουν το γνωστό ρυθμικό μοτίβο αντεστραμμένο. Από την τελευταία αρχίζει μια κάθοδος με επίκεντρο μια συνήχηση. Η συνήχηση αυτή εξακολουθεί να κυριαρχεί και γύρω της συμβαίνουν πρώτα 8, μετά 5, 3, 2 γεγονότα. Απότομα το τελευταίο γεγονός μας επαναφέρει στα δύο άκρα του πιάνου με τη χαμηλή νότα να παραμένει, για να ακουστεί άλλη μια φορά το μοτίβο της αρχής. Στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα, ένα σιγανό τραγούδι ανακεφαλαιώνει όσα ακούστηκαν στα προηγούμενα 89, ενώ εξακολουθεί ο ισοκράτης στην πρώτη νότα.

Κηρολύτης, Κωνσταντίνος
Κιθάρα
Μηνάς, Γιώργος
Σύνθεση