Χρήσιμα

Προσεχώς

Social Links

Σταύρου Δημήτριος

Σταύρου, Δημήτριος

Δημήτριος Σταύρου

Νικητής του διαγωνισμού σύνθεσης “Το σύγχρονο πιάνο» για το έργο για σόλο πιάνο “Ρείθρον»

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου το 2002 με την Δήμητρα Οικονόμου, και το 2009 εισάγεται στο τμήμα Μουσικών σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ταυτοχρόνως παρακολουθεί μαθήματα «ανώτερων θεωρητικών» (Αρμονία, Αντίστιξη) με τον Ιωάννη, και ειδικεύεται στη σύνθεση με τον Ιωάννη και τον Ανδρέα Παπαρούσο. Το έργο του “frames» παρουσιάστηκε σε πρώτη εκτέλεση ως ανάθεση από το σύνολο Ensemble New Babylon της Γερμανίας. Είναι μέλος τής ομάδας συνθετών «Ενάργεια» στην Αθήνα.

“Ρείθρον (2015)» για σόλο πιάνο

Το έργο «ρείθρον», βασίζεται στη ρυθμικά οργανωμένη παράθεση γεγονότων, τα οποία άλλοτε οδηγούν και άλλοτε όχι σε μια ρυθμική αποδόμηση. Αναλυτικότερα, το έργο αποτελείται από 3 μακροδομικά μέρη. Το πρώτο λειτουργεί ως εισαγωγή. Στο δεύτερο αναπτύσσεται η ιδέα των συνεχώς εναλλασσόμενων γεγονότων, στα οποία δομείται ως εσωτερική λειτουργία τους η αντιπαράθεση – σύγκρουση των ακραίων τονικών περιοχών του πιάνο, ενώ στο τρίτο μέρος, εγκαθιδρύεται μια πιο μινιμαλιστική λογική ανάπτυξης του υλικού, κατά την οποία το υλικό αποδομείται από το τέλος του έργου. Ο τίτλος «ρείθρον» αντιπροσωπεύει την γρήγορη και αντιπαραθετική εναλλαγή των γεγονότων, όπως και το γρήγορο tempo του έργου. Tο υλικό και τα εσωτερικά στοιχεία του έργου συνταιριάζονται κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να επιτύχουν αυτό που περιγράφει ο τίτλος, δηλαδή «ό,τι ρέει».

Δεληγιαννόπουλος, Σπύρος
Πιάνο, Σύνθεση, Διάφοροι
Πήλιουρας, Σωτήρης
Σύνθεση