Χρήσιμα

Προσεχώς

Social Links

 

Όροι χρήσης

Γενικοί όροι

Ο χρήστης των ιστότοπων του AN ART ARTISTRY προκειμένου να χρησιμοποιήσει τους ιστότοπους an-art.gr και an-art.com, συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία).

1. To περιεχόμενο των ιστότοπων είναι ιδιοκτησία του AN ART ARTISTRY και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 όπως ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα.

2. Η πρόσβαση στους ιστότοπους είναι άνευ ανταλλάγματος και σκοπό έχει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες και την ταυτότητα του AN ART ARTISTRY.

3. Αποτελεί ευθύνη κάθε χρήστη των ιστότοπων η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

4. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εκμετάλλευση όπως π.χ. πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, φόρτωση (upload), μετάδοση ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring)  κερδοσκοπική ή μη, μέρους ή του συνόλου του υλικού των ιστότοπων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του AN ART ARTISTRY.

5. Ο χρήστης των ιστότοπων αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το AN ART ARTISTRY δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών των ιστότοπων  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

6. Το AN ART ARTISTRY δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

7. Το AN ART ARTISTRY επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να επιφέρει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση στο πληροφοριακό και τεχνικό υλικό των ιστότοπων και να εφαρμόζει τεχνικές ή άλλες μεθόδους για την διευκόλυνση του κοινού.

8. Το AN ART ARTISTRY δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων.

9. Aνήλικοι που χρησιμοποιούν τους ιστότοπους θεωρείται ότι έχουν τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

10. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των ιστότοπων υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου όπως ισχύει.

11. Το περιεχόμενο των newsletters είναι ιδιοκτησία του AN ART ARTISTRY και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται στο αρχείο του AN ART ARTISTRY και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

12. Οι συνεργαζόμενοι (με έγγραφη εντολή από το AN ART ARTISTRY) δημοσιογράφοι επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να  χρησιμοποιούν τα δελτία τύπου αυτούσια, ή και να τροποποιήσουν αυτά, σύμφωνα με τις αρχές της επαγγελματικής τους δεοντολογίας, για την προβολή και δημοσιότητα των εκδηλώσεων του AN ART ARTISTRY. Σε κάθε περίπτωση τα δελτία τύπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του AN ART ARTISTRY και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις  της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

13. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοτόπων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του AN ART ARTISTRY και του χρήστη των σελίδων του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

14. Για κάθε διαφορά εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο www.an-art.com / www.an-art.gr (εφεξής «Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «AN ART ARTISTRY» (εφεξής «Εταιρεία»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες αυτού. Η AN ART ARTISTRY είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλεγούν κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο είναι τα ακόλουθα: όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και ελεύθερο κείμενο με το αίτημα/ερώτημα του χρήστη. Ειδικά για την υπηρεσία “Προφίλ Καλλιτέχνη”, τα οποιοδήποτε δεδομένα τα οποία μας έχετε αποστείλει προς δημοσίευση.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η AN ART ARTISTRY επεξεργάζεται τα δεδομένα των Χρηστών του Ιστοτόπου, μόνο για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς της ιδίας, κατόπιν της ρητής τους συγκατάθεσης. Οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή τους είτε πατώντας την επιλογή “unsubscribe» στο σώμα του email που λαμβάνουν από την AN ART ARTISTRY είτε επικοινωνώντας απευθείας με την Εταιρεία στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ενότητα “Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;».

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική σας μέριμνα. Τέλος, η Εταιρεία έχοντας έννομο συμφέρον προς τούτο, επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να απαντήσει στα όποια σχόλιά σας και ερωτήσεις σας και να σας ενημερώσει κατόπιν αιτήματός σας.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας και δη το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, το δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη») και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;

Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημα σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@an-art.com

Τι συμβαίνει με τις ιστοσελίδες τρίτων μερών;

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η AN ART ARTISTRY δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η AN ART ARTISTRY δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον Ιστότοπο και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του εκάστοτε Χρήστη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους πάροχους διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του Χρήστη, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Χρήστη του Ιστοτόπου. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του Χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή από τον οποίο επιχειρείται η πρόσβαση.

Ο Ιστότοπος αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους:

(α) Εγγραφή/διαγραφή σε newsletter (MailChimp).

(β) Συμπλήρωση φορμών (Google Forms).

(γ) Κοινωνική δικτύωση (Facebook, Youtube, Twitter, Google+). Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου με τα μέσα αυτά.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Σε περίπτωση απενεργοποίησης της λήψης cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου. Δύο τύποι cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο: (α) cookies περιήγησης – αυτά είναι παροδικά cookies που παραμένουν στο φάκελο των cookies στον browser saw για όσο χρόνο ο Χρήστης είναι συνδεδεμένος με τον Ιστότοπο και (β) επίμονα cookies – αυτά παραμένουν στο φάκελο cookies του browser που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για πολύ περισσότερο (αν και το για πόσο χρόνο εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie). Tα cookies περιήγησης χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την πλοήγηση του Χρήστη στον Ιστότοπο. Τα επίμονα cookies χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο για να αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή του Χρήστη για διάφορους σκοπούς, ενδεικτικά για την ανάκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών, που έχει ο Χρήστης παράσχει παλαιότερα (π.χ. λεπτομέρειες φορμών), για τον καθορισμό των περιοχών του Ιστοτόπου που βρίσκουν οι Χρήστες πιο ενδιαφέρουσες και τη διαμόρφωση του Ιστοτόπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Χρήστη. Ο Χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.